Kamagra bijsluiter

Lees de hele Kamagra bijsluiter aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker!

In deze Kamagra bijsluiter:

 • Wat u moet weten voordat u KAMAGRA inneemt.
 • Hoe wordt het KAMAGRA ingenomen.
 • Mogelijke bijwerkingen .
 • Hoe bewaart u KAMAGRA
 • Aanvullende informatie.

Wat is Kamagra en waarvoor wordt het gebruikt?

KAMAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam “fosfodiësterase-type 5-remmers”. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met KAMAGRA alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. KAMAGRA dient niet door vrouwen te worden gebruikt. KAMAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit. Ook zorgt het er voor dat de ejaculatie uitgesteld wordt. Waardoor u langer plezier zal hebben. Wij raden ten alle tijden de Kamagra bijsluiter te lezen voordat u het gaat gebruiken.

Wat u moet weten voordat u KAMAGRA inneemt?

Neem KAMAGRA niet in:

 • Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”) gegeven. KAMAGRA kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
 • allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van KAMAGRA.
 • Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
 • Heeft u recent een beroerte of een hartaanval gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft. Of juist een veel te hoge.
 • Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
 • Heeft u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION)
  Wees extra voorzichtig met KAMAGRA
  Vertel uw arts
 • Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcel kanker), multipel myeloom (beenmerg kanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.
 • hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
 • Bij plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van KAMAGRA en neem direct contact op met uw arts. U dient KAMAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen. ( let goed op)
KAMAGRA mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen
U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.
Speciale voorzorgen in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Hoe wordt KAMAGRA ingenomen?

(Lees deze kamagra bijsluiter zorgvuldig door voor innamen)

U neemt KAMAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking van KAMAGRA te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. KAMAGRA helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat KAMAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat KAMAGRA begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u KAMAGRA inneemt.
Wanneer KAMAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Neem KAMAGRA niet meer dan éénmaal per dag. (Lees deze kamagra bijsluiter zorgvuldig door voor innamen)
Wat u moet doen als u meer van KAMAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker. Ook kunt op bij veel van deze vragen contact opnemen bij onze klantenservice. [email protected]

Mogelijke bijwerkingen van kamagra?

Zoals alle geneesmiddelen kan KAMAGRA bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als KAMAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

KAMAGRA tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u KAMAGRA gebruikt heeft. Gebruik KAMAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. KAMAGRA kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”). U mag GEEN KAMAGRA nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis KAMAGRA

Hoe bewaart u Kamagra?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden de 30 graden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik KAMAGRA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. Lees voor gebruik de kamagra bijsluiter goed. Voor de duidelijkheid een klein stukje van de verpakking open maar de pil niet gebruiken betekend ook dat het niet meer goed is.

Aanvullende informatie op de kamagra bijsluiter.

Wat bevat KAMAGRA
De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg sildenafil (als het citraat).
De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).
Hoe ziet KAMAGRA er uit en de inhoud van de verpakking
KAMAGRA filmomhulde tabletten zijn groen en/of blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met “Ajanta Pharma logo” gemerkt en aan de andere met “KGR”.
De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4 tabletten. ( Wees voorzichtig met het openen van de medicatie eenmaal geopend is het medicijn niet lang meer bruikbaar.) Op de boven zijde van de verpakking ziet u de houdbaarheidsdatum.

Kamagra is niet alleen maar verkrijgbaar in tablet vorm. Ook bestaat er een vorm dat kamagra jellys heet. Als u daar meer informatie over wilt hebben kunt u kijken op de speciale pagina op onze website. De middelen van de kamagra tabletten en jellys komen bijna op hetzelfde neer. Ze hebben net zoals de kamagra pillen dezelfde werking. Toch nog enkele vragen hier over dan verwijzen we u eerst door naar de speciale pagina. Komt u daar niet uit of zijn er vragen die daar voor u niet beantwoord worden . Stel u vragen dan gerust op [email protected]

 • Wanneer KAMAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat KAMAGRA gaat werken. Voor al een grote maaltijd voor of na het innemen van de medicatie. Vet eten is een van de grooste gevaren. Dan zullen de kamagra pillen in werking af nemen of zelf helemaal niet gaan werken. 
 • Zwangerschap en borstvoeding
 • KAMAGRA is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.
 • Rijvaardigheid en het gebruik van machines.
 • KAMAGRA kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden.Kamagra kan er voor zorgen dat u gezichtvermogen anders zal worden. U kunt in blauw tinten gaan zien of wazig.  U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op KAMAGRA reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken. Gebruikt u kamagra voor de eerste keer doe dit dan thuis of op een plek waar u niet meer weg hoeft. Zo kunt u zien hoe u zal reageren op de kamagra medicatie.

Kamagra bijsluiter

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van KAMAGRA
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u KAMAGRA inneemt. Mensen met een lactose allergie kunnen kamagra niet verdragen.

kamagra bijsluiter

Één gedachte over “Kamagra bijsluiter

Reacties zijn gesloten.